31.10.2015

Придвижване на изрибатели със затруднено зрение или със затруднения в придвижването до секцията, в която трябва да упражнят правото си на глас

В изборния ден - 01.11.2015 г. от 8.30 до 18.00 ч. на телефон 02/993 29 13, вътр. 107 се приемат заявки за помощ и превоз на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването до секцията, в която трябва да упражнят правото си на глас.

24.10.2015

Допусната явна фактическа грешка в името на регистриран застъпник на МК ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Общинска избирателна комисия Божурище уведомява, че е допусната явна фактическа грешка при регистрацията на застъпник на МК ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ.

Мартин Павлов Васков следва да се чете като Мартин Георгиев Васков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    СЕКРЕТАР:

                       Венера Безина                               Снежанка Георгиева

19.10.2015

Регистрация на застъпници

ОИК Божурище уведомява представителите на регистрираните партии, коалиции и местни коалиции за местните избори на 25.10.2015 г., че на основание Чл. 57, ал. 1, т. 1 и Чл. 87, ал. 1, т. 1 краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК е 18:00 ч. на 23.10.2015 г.

08.10.2015

Провеждане на обучение на членовете на СИК

На 17.10.2015 г. от 11:00 часа в големия салон на Народно читалище „Христо Ботев – 1934”, гр. Божурище ще се проведе обучение на членовете на СИК.

23.09.2015

Допусната явна фактическа грешка при изготвянето на препис-извлечение

                                                          СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия Божурище уведомява, че е допусната явна фактическа грешка при изготвянето на препис-извлечение от Решение № 041-МИ от 19.09.2015 г.

В съответствие с т.4 от Протокол № 5 с решения на Общинска избирателна комисия Божурище, ОИК Регистрира кандидатска листа за общински съветници от партия ГЕРБ, както следва:

Георги Николаев Димов, ЕГН

Анна Александрова Фердова, ЕГН

Веселка Тодорова Симова, ЕГН

Наталия Атанасова Петрова, ЕГН

Гергана Маноилова Кирилова, ЕГН

Иван Илиев Миланов, ЕГН

Румяна Василева Младенова, ЕГН

Паулина Жорова Дудова, ЕГН

Даниела Благоева Усева, ЕГН

Грета Димитрова Станкова, ЕГН

Ваня Стойчева Атанасова, ЕГН

Георги Станимиров Кузманов, ЕГН

Ралица Станчева Стоянова, ЕГН

за участие в изборите за общински съветници на Община Божурище, които ще се проведат на 25.10.2015 г.;

В сгрешения препис-извлечение от Решение № 041-МИ от 19.09.2015 г. след текста „Даниела Благоева Усева, ЕГН ...” е пропуснато да бъде изписано името на кандидата Грета Димитрова Станкова, ЕГН ...

 Прилагаме: препис-извлечение с отстранената явна фактическа грешка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    СЕКРЕТАР:

                       Венера Безина                               Снежанка Георгиева

22.09.2015

Получаване на удостоверения за регистрация

Уведомяваме партиите, коалициите и местните коалиции, че са изготвени удостоверенията за регистрация на кандидатите за кметове на община Божурище, кметове на кметства (Пожарево, Гурмазово, Пролеша, Хераково, Храбърско) и общински съветници. Удостоверенията могат да бъдат получени в работното време на ОИК от съответните пълномощници.

21.09.2015

Провеждане на жребий

Общинска избирателна комисия - Божурище уведомява, че съгласно Решение № 046 – МИ/19.09.2015 г. на 23 септември 2015 г. от 17:00 часа в големия салон на Народно читалище „Христо Ботев 1934” - гр. Божурище, ще се проведе жребий за определяне поредни номера на партии, коалиции и независими кандидати в бюлетините в изборите на 25.10.2015 г. в община Божурище.

21.09.2015

Заседание на ОИК - Божурище - 22.09.2015

Следващото заседание на ОИК-Божурище е насрочено за 22.09.2015 г. от 13:00 часа.

17.09.2015

Заседание на ОИК-Божурище

Следващото заседание на ОИК-Божурище е насрочено за 19.09.2015 г. от 11:00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 134 / 02.11.2015

    относно: Предаване на ЦИК на екземплярите от протоколите и решенията на ОИК

  • № 133 / 02.11.2015

    относно: ОБЯВЯВАНЕ на избор на общински съветник на ПП ГЕРБ

  • № 132 / 02.11.2015

    относно: Решение на ОИК за избиране на кмет на с. Пролеша

всички решения